Sklapanje polumotora

Nakon obavljanja usluge mašinske obrade delova, odnosno generalnog remonta motora i njegovih delova, pojavljuje se i neophodnost sklapanja delova na nivo polumotora.

Sklapanje polumotora je usluga koja se pruža u okviru radionice i za koju se kao i za samu obradu delova pruža odgovarajuća garancija.

 

Veoma je bitno da se ovaj postupak obavi u skladu sa odgovarajućim pravilima – tehničkoj literaturi . Neispravnost i nestručnost u toku montaže može dovesti do oštećenja obradjenih delova: radilice, ležajeva, karika…

Pravilno sklopljen polumotor obezbedjuje odgovarajući kvalitet u pogledu pouzdanosti, performansi i dužine radnog veka motora.