Politika kvaliteta

Stalnim praćenjem trendova na tržištu automobila, kamiona, radnih mašina,… kao i razvojem novih tehnologija u njihovoj izradi i održavanju. Zanatsko metalopreradjivačka radnja “ Čelik” iz Kule usavršava i održava nivo kvaliteta svojih usluga sa ciljem zadržavanja vodeće pozicije u mašinskoj obradi motora.

 

Za održavanje visokog nivoa kvaliteta usluga zainteresovani su kako vlasnici i rukovodioci tako i svi zaposleni. Svoje težnje ostvaruju kroz:

  • primenu najsavremenije opreme-mašina za mašinsku obradu i njeno redovno održavanje
  • primenu najsavremenijih alata i mernih uredjaja neophodnih za obavljanje usluga
  • stalno praćenje razvoja u oblasti izrade i održavanja motora
  • stalno usavršavanje – obuku zaposlenih u skladu sa razvojem u oblasti izrade i održavanja motora
  • nabavku delova od proverenih dobavljača, visokog kvaliteta i odgovarajućeg roka garancije
  • usavršavanje i kompjuterizacija svih administrativnih i pratećih aktivnosti u cilju što brže nabavke i dopreme potrebnih delova
  • merenje zadovoljstva korisnika usluga i kupaca u trgovini
  • stalno povećanje efikasnosti u radu svih učesnika