Projektovanje  i Inženjering Mašinskih Elemenata

Zahvaljujući fakultetski visoko obrazovanom kadru u mogućnosti smo da u skladu sa potrebama naših klijenata obezbedimo projektovanje neophodnih mašinskih elemenata kao i njihovu izradu.